Skanörskoggens mast


01-07-2003


Tvekamp Af Elbogen

Bilderna är klickbara.

 

Vädret var fint på eftermiddagen den 1 juli 2003. Den gigantiska, 24 meter långa och c:a 2 ton tunga masten låg på plats på kajen framför koggen.

Vid sidan av koggen stod en kran beredd att lyfta masten.

Det hade samlats åskådare för att bevittna händelsen och man studerade den långa masten.

Nu kom det en lastbil med kran som skulle hjälpa till att lyfta i mastfoten medan den andra kranen reste masten så att den inte släpade i marken och blev skadad

Kranarna lyfte och allt gick mycket smidigt.

Masten hängde nu fritt i den ena kranen, vreds in över koggen och riktades in över det hål i däcket där masten skulle genom. Nu sänktes den sakta ner genom hålet i däcket för att slutligen vila i bottnen på kölsvinet.

Ett uttag i kölsvinet för mastfoten har gjorts och masten sänktes mot uttaget. Av tradition lade man mynt under mastfoten. Passningen visade sig lite för trång så man fick lyfta masten och justera lite. Masten sänktes än en gång och nu passade den perfekt.

Masten fixerades med kilar och tamparna började fästas.

Nu är masten på plats och det ger ett mer fullbordat utseende på koggen.