Malmö Koggs Vänner
 
 

Föreningens syfte:

  • Värna om koggarnas framtid i Malmö, som seglande fartyg.
  • Sprida kunskap och information om projektet och dess fortskridande.
  • Verka för ett levande medeltidsmuseum med koggarna i centrum.
  • Anordna medlemsträffar med varierande och intressanta teman.

Medlemsförmåner:

  • Löpande information om projektets framåtskridande.
  • Inbjudan till av föreningen anordnade aktiviteter.
  • Fritt inträde till koggutställningen.
  • Rabatt i utställningens shop