Denna sida är under konstant uppbyggnad. Koggprojektet är ett samarbete mellan Malmö stads arbetsmarknadsavdelning, Fotevikens Museum och Arbetsförmedlingen i Malmö.


Malmö Kogg
Norra Neptunigatan 27

Utställning och Kafé Kogg har stängt sin verksamhet fr.o.m. 30/9 2002

 
Här finns vi!