Här byggs två koggar

Vi bygger två koggar, Skanörskoggen och Almerekoggen.
Båda är rekonstruktioner efter vrakfynd. Läs mer...

Var finns vi?

Vi bygger koggarna på N Neptunigatan 27.
För mer info...

 
 
 
 
Skanörskoggen
Under arbetet med Tegelvraket hösten 1992 påträffades för första gången vraklämningen som under de kommande tre åren skulle uppta mycket tid för marin arkeologerna vid Fotevikens Museum. Vraket som ligger på 4 meters djup är c:a 19 meter långt och 5,3 meter brett, med 7 st bordläggningsplankor bevarade på styrbords sida. Läs mer....
Almerekoggen
Delar av fartyget påträffades 1986 vid nedgrävning av en dräneringsledning i ett nyanlagt bodstadsområde i Almere strax öster om Amsterdam i Holland. Fyndet... Läs mer....
 
Malmö Koggs Vänner

Du som vill värna om koggarnas framtid i Malmö, sprida kunskap och information om koggprojektet o.s.v.
Gå med i vänföreningen Malmö Koggs Vänner.
Läs mer .......

Skanörskoggen har fått sin mast.

Den 1 juli så var det äntligen dags. Vädret var fint och allt gick som planerat när den 24 meter långa masten sänktes ner genom ett hål i däcket och fixerades i ett urtag i kölsvinet efter att man lagt de obligatoriska mynten på plats.
Läs mer...

Koggvarvet är nerlagt och verksamheten flyttad till gamla svävarterminalen.
Koggbygget är till största delen färdigt nu och verksamheten är nu flyttad till den gamla svävarterminalen, där verksamheten ska fortsätta med uppbyggnad av en medeltida miljö, och turister ska kunna få en upplevelse med båttur.